021 976 4106

administrasie@bergsigdv.co.za

Welkom by Durbanville-Bergsig - Sy Ligdraers

Ons verheerlik Jesus Christus, die Lig vir die wêreld.
In lyn met wetgewing sluit ons die volgende belangrike webblad se skakel in tydens die Covid-19 pandemie: www.sacoronavirus.co.za
Besoek gerus die webwerf vir betroubare inligting.

Lees Meer

Lief vir God

Eensgesind in geloof en aanbidding.
Efes 4:3

Lees Meer

Lief vir mense

In liefde omsien na die welsyn van ons naaste.
Joh 13 : 14-15

Lees Meer

Sy ligdraers

Volhard in die uitdra van die Evangelie van Hoop.
Matt 28 : 19-20

Lees Meer

Preke

EREDIENSTE & PREKE

17 Dec 2020

Kyk hier vir die preekrooster. Vlak 1 Covid-19 - GEEN eredienste in die ker

Lees Meer

Bergsig Boodskappe

Bergsig Boodskap Desember 2020

10 Dec 2020

Om die week se Bergsig Boodskap te lees klik hier: Die Bergsig Boodskap is vir die duur

Lees Meer

Gebeure

Bergsig WhatsApp infogroep noodtoestand

+27 71 529 9491 word deel van die kerk se whatsapp groep. Lees Meer