021 976 4106

administrasie@bergsigdv.co.za

Vorms

Lokaal besprekings

Gebruik die vorm vir die bespreking van lokale.
Lokaal en Tegnies bespreking 2019-06
Bergsig Lokaalbespreking – Programverloop_

Doopaansoek Vorm

Dit is ons begeerte om ons kindjie te laat doop.
Doopaansoek vorm

Bediening

Bediening van die Doopformulier aan die kinders van gelowiges.
Formulier Vorm

Nuwe Lidmate

Om lidmaat te word vul hierdie vorm in.
Aansoekvorm vir nuwe lidmate 2022

Kontakbesonderhede

Vorm vir verandering van kontakbesonderhede
Opdaterings Vorm

Predikante besoek

Het jy jou lewe vir die Here gegee en wil jy betrokke raak?
Predikante besoekvorm

Doopgesprek

Hoekom doop ons kinders?
Doopgesprek Vorm

NG Kerk Durbanville-Bergsig