021 976 4106

administrasie@bergsigdv.co.za

Vorms

icon_gemeente_wieisons

Lokaal besprekings

Gebruik die vorm vir die bespreking van lokale.
Besprekingsvorm vir lokale

Doopaansoek Vorm

Dit is ons begeerte om ons kindjie te laat doop.
Doopaansoek Vorm

Bediening

Bediening van die Doopformulier aan die kinders van gelowiges.
Formulier Vorm

Databasis Vraelys

Help ons om meer doeltrefend te kommunikeer.
Vraelys Vorm

icon_vorms_huwelik

Huweliksaansoek

Gebruik hierdie vorm indien jy belangstel om in die kerkgebou te trou.
Huweliksaansoekvorm

Doopkategese

Bring ’n ingevulde vorm saam na die doopkategese.
Doopkategese-2018 datums

Nuwe Lidmate

Om lidmaat te word vul hierdie vorm in.
Lidmate Aansoekvorm

Kontakbesonderhede

Vorm vir verandering van kontakbesonderhede
Opdaterings Vorm

icon_gemeente_storie

Predikante besoek

Het jy jou lewe vir die Here gegee en wil jy betrokke raak?
Predikante besoekvorm

Doopgesprek

Hoekom doop ons kinders?
Doopgesprek Vorm

Bergsig Kampe

Kies jou kamp.
Besprekingsvorm