021 976 4106

administrasie@bergsigdv.co.za

Steundienste

Charmaine de Wet

Die fasiliteitebeampte hou toesig oor die kerkterrein en geboue en sien toe dat alles goed in stand gehou word. Sy is ook verantwoordelik vir die oop-

September 5, 2019

Ilse Fritz

Die ontvangs by die kerkkantoor verwelkom alle lidmate en besoekers aan Durbanville-Bergsig. Ilse is die Durbanville Plaasfees koördineerder.

September 11, 2015

Alida Vorster

Die Kommunikasiebeampte moet oorhoofs toesien dat deurlopende skakelwerk en kommunikasie van die gemeente en sy aktiwiteite na binne en buite geskied

September 11, 2015

Este Stewart

Die finansiële beampte doen die boeke van die gemeente, doen alle ontvangste en uitbetalings en is stel die finansiële verslae op vir die kerkraad.

September 11, 2015

Paulus Adonis

Paulus is getroud 25 jaar met Katriena en het drie kinders. Hy is werksaam by Bergsig sedert 2006 en is verantwoordelik vir die terrein.

September 11, 2015

Alice Hermanus

Sy werk sedert 2011 by Bergsig as algemene skoonmaker.

September 5, 2015