021 976 4106

administrasie@bergsigdv.co.za

Steundienste

Charmaine de Wet

Die fasiliteitebeampte hou toesig oor die kerkterrein en geboue en sien toe dat alles goed in stand gehou word.

September 5, 2019

Ilse Fritz

Administrasie en ontvangs asook fondsinsamelings en funksies word deur die pos behartig.  

September 11, 2015

Alida Vorster

Bestuursaangeleenthede verbandhoudend met die steundienspan, asook personeelverteenwoordiger, tesame met kommunikasie waar oorhoofs toegesien word dat

September 11, 2015

Este Stewart

Die finansiële beampte doen die boeke van die gemeente, doen alle ontvangste en uitbetalings en is stel die finansiële verslae op vir die kerkraad.

September 11, 2015

Paulus Adonis

Paulus is getroud 25 jaar met Katriena en het drie kinders. Hy is werksaam by Bergsig sedert 2006 en is verantwoordelik vir die terrein.

September 11, 2015

Joseph Dlamini

Hy werk sedert 2011 by Bergsig as tuinwerker.   

September 5, 2015
NG Kerk Durbanville-Bergsig