021 976 4106

administrasie@bergsigdv.co.za

Reelings t.o.v. eredienste en ander kerklike aktiwiteite by Bergsig vanaf 1 Junie 2020.

Reelings t.o.v. eredienste en ander kerklike aktiwiteite by Bergsig vanaf 1 Junie 2020.


Reëlings ten opsigte van Eredienste en ander kerklike aktiwiteite by Bergsig.

Beste lidmaat,

Ons het kennis geneem van die aankondiging van die President dat ons weer vanaf 1 Junie 2020  by die kerk mag aanbid volgens maatreëls uitgewys. Om te voldoen aan wat die Suid Afrikaanse Raad van Kerke (SARK) voorgestel het is ‘n groot uitdaging, administratief, ekonomies en
tegnies. Dit is die Kerkraad, as werkgewer, se verantwoordelikheid om gehoor te gee aan al die bepalings.

Die volgende voorlopige besluite is deur die Dagbestuur van die Kerkraad op 28 Mei 2020,  goedgekeur:

  • Vanaf 1 Junie 2020 sal  ‘n groep van die steundienste span,  Maandae, Woensdae en Vrydae tussen 09:00 en 12:00  by die kerksentrum wees om gesondheidsorgmaatreëls in plek te stel, telefoniese navrae te beantwoord, asook die sentrum en tuin in stand te hou. Dit sal onder streng toesig van die Gemeentebestuurder geskied.
  • Ons gaan voort met lewendige beeldsending van ons Eredienste Sondae om 09:00 en om 18:00. Sedert die begin van Grendeltyd is kykersgetalle baie goed en ons is dankbaar daarvoor.  Bergsig is geseënd en bevoorreg om steeds kerk te kan wees met Woordverkondiging en uitdra van die Goeie Nuus aan almal.
  • Doopgeleenthede gaan egter voort binne streng beperkinge. Reëlings kan getref word met die Kerkkantoor op Maandae, Woensdae of Vrydae tussen 9:00 en 12:00 of met ‘n leraar. Vir dié doel word die konsistorie alleenlik gebruik. Steundienste sal ontsmetting doen, voor en na die geleentheid. Dope vind plaas op Sondae om 9:00. Hier gaan getalle beperk moet word tot ± 10/12.
  • Leraars word aangemoedig om pastorale gesprekke so vêr moontlik via zoom of WhatsApp te hou. As alternatief kan Pastorale gesprekke met die leraar op kantoor gereël word op Maandae, Woensdae en Vrydae tussen 9:00 en 12:00. Steundienste is dan op die perseel om voorgeskrewe ontsmetting te doen.
  • Buite-byeenkomste word volgens die regeringsriglyne nie toegelaat nie.
  • Dit sluit in TGIF, Betesda, Vinkel&Koljander, kursusse, Bybelstudies en groepe soos mamma’s-groep ens.
  • Kerkraadsvergaderings en ander verwante vergaderings word ook belet deur die riglyne.

Die President het gevra dat ons Sondag,  31 Mei 2020  as gelowiges moet saam bid en die Here vra vir wysheid en insig. Tydens Pinkster het ons gehoor dat die Heilige Gees onder andere ons berader is. Kom ons vat hande as Bergsiglidmate en bid saam om te hoor wat die Here se wil vir ons is.

As Kerkraad wil ons diensbaar wees, maar ook verantwoordelik optree met die besluite wat ons neem om “ Sy Ligdraers” te wees in Bergsig en Sy koninkryk uit te brei hier op aarde.

Bestuursgroete

 

NG Kerk Durbanville-Bergsig