021 976 4106

administrasie@bergsigdv.co.za

Senior Lidmate

Seniorgroep maandelikse byeenkomste

Durbanville / Bergsig Seniorgroep Alle seniors is welkom om aan te sluit. Ledegeld beloop 'n klein bedrag per lid Enige navrae kan slegs gerig

January 21, 2021
Senior bediening

Seniorbediening

Hierdie bediening is 'n gesamentlike aksie deur die Durbanville en Durbanville-Bergsig gemeentes. Seniors kom maandeliks bymekaar en het hoofsaakli

January 15, 2021
NG Kerk Durbanville-Bergsig