021 976 4106

administrasie@bergsigdv.co.za

Lees Bybel

Neem die Bybel oral met jou saam met hierdie nuttige APP.

Die Bybel kan ook in Afrikaans hier gelees word.

Verskeie vertalings is beskikbaar en maak vergelykings tussen Bybels maklik moontlik.

Klik hier vir meer inligting>>

NG Kerk Durbanville-Bergsig