021 976 4106

administrasie@bergsigdv.co.za

Span

Elize Botma

Administratiewe Beampte

Die administratiewe beampte is verantwoordelik vir alle administratiewe aangeleenthede soos kerkraa

Alida Vorster

Kommunikasiebeampte

Die Kommunikasiebeampte moet oorhoofs toesien dat deurlopende skakelwerk en kommunikasie van die gem

Este Stewart

Finansiele Beampte

Die finansiële beampte doen die boeke van die gemeente, doen alle ontvangste en uitbetalings en is

Chris Botma

Administratiewe Hulp

Die administratiewe hulp bestuur die mediasentrum van die kerkkantoor. Chris is die administra

Paulus Adonis

Terreinbeampte

Paulus is getroud 25 jaar met Katriena en het drie kinders. Hy is werksaam by Bergsig sedert 2006 en

Booi Fana

Booi is sedert 2011 een van Bergsig se tuinwerkers.