021 976 4106

administrasie@bergsigdv.co.za

Span

Ds. Leon Tait

GEMEENTELERAAR: Uitreike, Toerusting, Pastoraat & Versorging, Manne

Ds. Leon is voltyds medeleraar en is werksaam met die Uitreikbediening, Pastoraat & Toerusting,

Charmaine de Wet

Fasiliteite beampte

Die fasiliteitebeampte hou toesig oor die kerkterrein en geboue en sien toe dat alles goed in stand

NG Kerk Durbanville-Bergsig