021 976 4106

administrasie@bergsigdv.co.za

Span

Charmaine de Wet

Fasiliteite beampte

Die fasiliteitebeampte hou toesig oor die kerkterrein en geboue en sien toe dat alles goed in stand

Stephanie Steenkamp

Junior Jeug

Stephanie Steenkamp is aangestel as nuwe juniorjeugbedienaar vanaf 1 Oktober. Stephanie was voorh

Dr. Kobus de Jager

Dr. Kobus de Jager

Leraar: Seniors

Dit was nog altyd Kobus de Jager se droom om in sy laaste bedieningsfase te fokus op sy groot bedien

Pieter Henning

Steundienstebestuurder

Pieter beskik oor wye bestuurservaring in korporatiewe sektore soos bank- en perswese. Hy het vir vi

Ds. Philip Scholtz

Ds. Philip Scholtz

Leraar: Geestelike en Maatskaplike versorging, Uitreike

"Leef in die genade en vryheid van die Here." Philip het in Namibië grootgeword en naskoolse oplei

Johan Els

Ds. Johan Els

Leraar: Jeug, Kleingroepe, Evangelisasie, Aardversorging

"Weet wie jy is in Christus." Ds. Johan Els is gebore in Durban in 1972 en is die vierde generasie