021 976 4106

administrasie@bergsigdv.co.za

Ouerskap Ondersteuning Geleentheid

Effektiewe OuerskapTEMA: Gooi jou kinders “tantrums”?

Plek: Bergsigkerk

Jy staan in Pick ‘n Pay se ry en die dogtertjie voor jou gooi ‘n ordentlike vloer-moer! Sy skop en skree en stamp haar voete. Jy wil so graag net omdraai en loop… maar dis jou kind wat so gil en skree! Dan vra ons as ouers – hoekom tree my kind so op?

Maar die eintlike vraag is – Hoe reageer ons as ouers wanneer ons kinders so optree?

Karen Badenhorst kom gesels oor EFFEKTIEWE OUERSKAP, Saterdag 13 Mei om 10:00.

Sy gaan praat oor hoe ons as ouers anders kan reageer op ons kinders se gedrag.

Jou kind kan 0 tot 18 wees en die oggend is gratis en daar sal koffie wees!