021 976 4106

administrasie@bergsigdv.co.za

Andre van Vuuren

Andre van Vuuren

  • Fasiliteite beampte
  • 021 976 4106 (x111)
  • fasiliteite@bergsigdv.co.za

Die fasiliteitebeampte (koster) hou toesig oor die kerkterrein en geboue en sien toe dat alles goed in stand gehou word. Hy is ook verantwoordelik vir die oop- en toesluit van lokale veral op Sondae wanneer die eredienste plaasvind.