021 976 4106

administrasie@bergsigdv.co.za

Help

Badisa

Badisa Trio benodig pleegouers

Net miskien is jy die geskikte persoon om 'n pleegouer te wees. Help Badisa Trio. Kyk na die aangehegte dokument en besluit of jy kan help. Kontak

February 27, 2015

Attie van Wyk behoeftelys

ATTIE VAN WYK SKOOL Ons is tans besig en versoek ondersteuning met ‘n fondsinsameling vir die dringende opgradering van die skool se kleedkamers en

July 25, 2014

Alta du Toit Nasorg

Die Alta du Toit Nasorg sentrum in Boston vir volwassenes met intellektuele gestremdheid benodig items vir hul inwoners.  Toiletware soos seep, tande

January 9, 2012

‘n Paar behoeftes by STRAATWERK

'n Paar behoeftes by STRAATWERK - kan jy dalk help? Skakel ons om te hoor watter spesifieke behoeftes bestaan. Goedere kan by ons Hoofkantoor in

January 9, 2012

Durbanville Kinderhuis

Beste Kinderhuis vriende Ons het die gedurig items dringend nodig om die kinders 'n beter lewe te verseker. Skakel my gerus om te hoor watter spesifi

January 9, 2012

Alkohol en dwelm afhanklikheid

learn2change- Intensive Outpatient Alcohol & Drug Treatment program A comprehensive, evidence-based, 16-week individualized Treatment program bas

May 31, 2011