021 976 4106

administrasie@bergsigdv.co.za

Help

SHILOH “GIFTS OF GRACE” KERS-PROJEK 2015

DRA DIE LIEFDE VAN JESUS OOR AAN ’N MINDERBEVOORREGTE KIND! Wil jy deel in die vreugde om Jesus se liefde oor te dra, daar waar dit nodig is? Raa

November 13, 2015

Ruyterwacht Seniorsentrum

Liewe vriende van die Ruyterwacht seniorsentrum, Soos, elke vorige jaar, wil ons graag weer hierdie jaar aan elkeen van ons 300 lede ‘n oorlewing

November 13, 2015

Die Instituut vir Blindes

Die Instituut vir Blindes verkoop die volgende produkte. Al hierdie produkte word deur blindes, swaksiendes en doofblindes volwassenes vervaardig.

March 9, 2015
Badisa

Badisa Trio benodig pleegouers

Net miskien is jy die geskikte persoon om 'n pleegouer te wees. Help Badisa Trio. Kyk na die aangehegte dokument en besluit of jy kan help. Kontak

February 27, 2015

Attie van Wyk behoeftelys

ATTIE VAN WYK SKOOL Ons is tans besig en versoek ondersteuning met ‘n fondsinsameling vir die dringende opgradering van die skool se kleedkamers en

July 25, 2014

Alta du Toit Nasorg

Die Alta du Toit Nasorg sentrum in Boston vir volwassenes met intellektuele gestremdheid benodig items vir hul inwoners.  Toiletware soos seep, tande

January 9, 2012