021 976 4106

administrasie@bergsigdv.co.za

Aktuele sake

UITSPRAAK OOR GODSDIENS OP SKOLE

Die afgelope tyd het die kerk kennis geneem van die CRL se reaksie op onder meer die NG Kerk se kommentaar op die regulering van godsdiens. Die NG Ker

July 28, 2017

Selfdegeslagverhoudings MEDIAVERKLARING: MODERAMEN Nov 2016

Besluit van die moderatuur van Wes-Kaapland oor SGV-besluit van die Algemene Sinode Sedert die afgelope buitengewone vergadering van die Algemene S

November 28, 2016
Selfdegeslag Verhoudings - ATLAS

Buitegewone Algemene Sinode 7-10 Nov

  OP SOEK NA 'N WEG OM SAAM KERK TE WEES 'n Buitegewone Algemene Sinode word van 7-10 Nov gehou waar die saak van verhoudings tussen mense van

September 29, 2016

Bergsig: Kerkraad se besluit oor selfdegeslagverhoudings

Die Kerkraad van Durbanville-Bergsig het tydens ’n vergadering op 16 November 2015, die volgende besluite rondom selfdegeslag verbintenisse geneem,

December 4, 2015

MEDIAVERKLARING: MODERAMEN

Die Moderamen van die Algemene Sinode het van 16-18 November 2015 in Kemptonpark vergader. Die vergadering het in ’n positiewe gees en ’n goeie ge

November 20, 2015

Bergsig: Selfdegeslag Verhoudings

Die onlangse sinodebesluit oor dié saak is wyd in die media gekommunikeer en bespreek. Uiteindelik moet Kerkrade leiding in gemeentes gee rondom die

November 13, 2015