021 976 4106

administrasie@bergsigdv.co.za

Aktuele sake

Herderlike brief van die Algemene Sinode 2023

Terugvoer vanuit die Algemene Sinode na die sitting in Oktober 2023. Om die herderlike brief te lees klik hier:Herderlike Brief Algemene Sinode 2023

November 24, 2023

VAKANTE POS – UITREIKE- & SENIORSORG KOöRDINEERDER

Durbanville-Bergsig het tans een vakante pos beskikbaar. Jy word genooi om aansoek te doen. UITREIKE- & SENIORSORG KOöRDINEERDER - Adverten

April 14, 2023

VAKANTE POSTE – FINANSIES & JUNIORJEUG

Durbanville-Bergsig het tans twee vakante poste beskikbaar. Jy word genooi om aansoek te doen. Finansiële beampte - Advertensie NGK Durbanville

November 18, 2022

BEROEPING 2022

Ds. Leon Tait het die beroeping aanvaar. Hy is van NG Rietfontein-Suid Pretoria. Baie sterkte met die pak en verhuising na die Kaap. Hartlik welko

February 18, 2022

Kerkraadbesluit Selfdegeslagverhoudinge Mei 2021

Beste lidmaat BERGSIG BESLUIT OOR SELFDEGESLAGVERBINTENISSE Gedurende 2019 het die Sinode van die NG Kerk ’n nuwe besluit geneem in verband me

October 19, 2021
NG Kerk Durbanville-Bergsig