021 976 4106

administrasie@bergsigdv.co.za

Algemeen

EREDIENSTYE

19 Mei 2019 Ds. Eric Swanepoel Tema: Jesus se heerlikheid 8:15 Klassieke diens & Glow Kidz diens 10:00 Informele diens & Glow Kidz d

May 17, 2019

Wes-Kaap Sinodesitting 2019

Tema: Volg Jesus met waagmoed Gemeentes word versoek om asseblief voor die sinodesitting voorbidding te doen en hulle weg te stuur met die opdrag

May 10, 2019

EIEGEREGTIGHEID VS. ONGELYKHEID INcontext Internasionaal gee insig

        Just a Minute is Mike Burnard’s se maandelikse kolom. Hy is die dire

June 1, 2018

Laat ons eerder verantwoordelik bid vir reenval

Laat ons eerder verantwoordelik bid vir reënval Godsdiens Aktueel Braam Hanekom Teen dié tyd is dit duidelik dat Kaapstad ’n krisis in die ge

February 9, 2018

NG Kerk kommentaar op Algemene Skole Wysigingswet

Lees hier die NGK se kommentaar rakende die voorgestelde Algemene Skole Wysigingswet. Skole wysigingswet OnderwysKommentare (1)

November 17, 2017