021 976 4106

administrasie@bergsigdv.co.za

Aanbidding

Aanbidding

Die bediening strewe daarna om gediversifiseerde, inklusiewe, inspirerende eredienste vir passievolle ontdekking van God se teenwoordigheid te bied. Die bediening fokus op alle aspekte van eredienste – liturgiese beplanning, musiek, gasvryheid en tegniese ondersteuning (klank, beeld).

Ons gemeente het in die oggend ’n familiediens in die ouditorium en ‘n kinderdiens in die saal. Saans is daar ’n aanddiens in die ouditorium vir tieners.

Daar is verskillende gawes ter sprake, naamlik:

gasvryheid (persone wat mense verwelkom by eredienste, offergawes opneem en inligting verskaf),

binnehof diens (persone vir wie die take soos tee bedien en stoele aandra ‘n plesier is),

berading (persone wat gesprekke met lidmate voer na afloop van eredienste),

tegnies (klank en beeld ) &

musiek (sing en/of instrument bespeel).

As jy graag wil betrokke raak bel die kerkkantoor: 021 – 976 4106.

Eredienstye

9:00 – Familiediens | Ouditorium / Aanlyn
9:00 – GlowKidz diens | Saal / Aanlyn (Slegs gedurende skoolkwartaal)
18:00 – Aanddiens | Ouditorium / Aanlyn (Slegs gedurende skoolkwartaal)

Langnaweke en vakansies

9:00 – Familiediens

NG Kerk Durbanville-Bergsig