021 976 4106

administrasie@bergsigdv.co.za

@9 MEI PREKE 2022

@9 MEI PREKE 2022

MEI PREKE @9 DIENS om 9:00

NG Kerk Durbanville-Bergsig