021 976 4106

administrasie@bergsigdv.co.za

Senior Lidmate

Senior bediening

Seniorbediening

Hierdie bediening is 'n gesamentlike aksie deur die Durbanville en Durbanville-Bergsig gemeentes. Seniors kom maandeliks bymekaar en het hoofsaakli

July 15, 2010