021 976 4106

administrasie@bergsigdv.co.za

Span

Ds. Wynand Marc Breytenbach

Ds. Wynand Marc Breytenbach

Leraar: Jeug, Jong Volwassenes, Kerkplanting, Gemeenskap fokus

Wynand is gebore in Bellville, het skool gegaan in Durbanville en studeer aan die Universiteit van S

Dr. Kobus de Jager

Dr. Kobus de Jager

Leraar: Seniors

Dit was nog altyd Kobus de Jager se droom om in sy laaste bedieningsfase te fokus op sy groot bedien

Pieter Henning

Steundienstebestuurder

Pieter beskik oor wye bestuurservaring in korporatiewe sektore soos bank- en perswese. Hy het vir vi

Ds. Philip Scholtz

Ds. Philip Scholtz

Leraar: Geestelike en Maatskaplike versorging, Uitreike

"Leef in die genade en vryheid van die Here." Philip het in Namibië grootgeword en naskoolse oplei

Johan Els

Ds. Johan Els

Leraar: Jeug, Kleingroepe, Evangelisasie, Aardversorging

"Weet wie jy is in Christus." Ds. Johan Els is gebore in Durban in 1972 en is die vierde generasie

Ds. Mizelle Prinsloo

Ds. Mizelle Prinsloo

Leraar: Gesinne, Vroue, Enkellopendes & Gebed

"Daar is twee maniere om te lewe. Die een asof niks wonderlik is nie, en die ander is om alles as 'n