021 976 4106

administrasie@bergsigdv.co.za

Coram Deo Opleiding & Pastorale sentrum

CORAM DEO OPLEIDING & PASTORALE SENTRUM

Die Coram Deo-kursus is ʼn twee-jaar akademiese toerustingsgeleentheid in pastorale narratiewe terapie. Dit bied ook meer as net teoretiese kennis in pastorale terapie en waarborg ook persoonlik, emosionele- en geestelikegroei. Die Coram Deo-kursus in pastorale narratiewe terapie, is ʼn Tukkies geakkrediteerde sertifikaatkursus. Die voltooiing van hierdie kursus, maak ook die deure oop vir verdere M-studies aan die Universiteit van Pretoria se departement van kontekstuele-studies. Durbanville-Bergsig is bevoorreg om hiervoor as opleidingsentrum te dien. Hiervoor is ons die Here innig dankbaar, aangesien dit nuwe dissipelskap-, emosionelegroei- en geestelikeversorgingsgeleenthede skep. Die inskrywingskoste is R8450 per jaar en is eenmalig of oor tien maande betaalbaar. ‘n Jaar bestaan uit 32, 3-uur weeklikse aanbiedings.

ʼn Kort samevatting van wat jy in hierdie kursus kan verwag, is die volgende: ʼn Omvattende hantering van wat is Narratiewe terapie, Die lees van die Psalms aan die hand van Walter Breuggemann se “Praying the Psalms”, die hantering van verskeie Narratiewe artikels, hantering van trauma, substansie-afhanklikheid, huweliksterapie en seksuele misbruik.

Aanbiedings vind op Dinsdagaande plaas. Inskrywings vir 2018 is nou oop. Coram Deo – Inskrywingsvorm 2018

Om in te skryf of vir meer inligting: Bel Liezl Loubser 021-9764106 (x106) of geestelikevorsorging@bergsigdv.co.za