021 976 4106

administrasie@bergsigdv.co.za

Google Kalender Gebeure

Om ‘n item in jou Google kalender te plaas:
Klik op “More Details” en selekteer “More actions”. Kies die relevante Google kalender waarnatoe jy die item wil berg, en klik “Save”.

February 2018

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1
2
 • TGIF Manne
3
4
 • DOOP
 • WEEK VAN GEBED
 • JEUGSONDAG
 • Klassieke Diens (Ouditorium)
 • Deuroffer: Jan Kriel Instituut
 • Spreekbeurt: Plaasfees
 • Informele Diens (Ouditorium)
 • GLOW Kidz Diens (Saal)
 • @6 Diens
 • Regeneration Groepindeling
5
 • WEEK VAN GEBED
6
 • WEEK VAN GEBED
 • Seniors Bybelstudie
 • Personeelvergadering
7
 • WEEK VAN GEBED
8
 • WEEK VAN GEBED
9
 • TGIF Manne
10
11
 • EERSTE LYDENSWEEK
 • BIDDAG: ONDERWYS & OPVOEDING
 • PREEKREEKS: 7 KRUISWOORDE
 • Klassieke Diens (Ouditorium)
 • Deuroffer: Bediening aan Dowes
 • Spreekbeurt: Plaasfees
 • Informele Diens (Ouditorium)
 • GLOW Kidz Diens (Saal)
 • @6 Diens
 • Regeneration Groepe
12
13
 • VERITAS 3 Bybelskoolloodsing
14
 • ASWOENSDAG
 • VERITAS 1 Bybelskoolloodsing
 • VERITAS 1 + 3 Bybelskoolloodsing
15
 • Dagbestuurvergadering
16
 • TGIF Manne
 • Uitreikgeleentheid
17
 • Betesda-mark
18
 • TWEEDE LYDENSWEEK
 • PREEKREEKS: 7 KRUISWOORDE
 • Klassieke Diens (Ouditorium)
 • Alta du Toit Nasorg
 • Spreekbeurt: Plaasfees
 • Informele Diens (Ouditorium)
 • GLOW Kidz Diens (Saal)
 • @6 Diens
 • Regeneration Groepe
19
20
 • VERITAS 3
 • Seniors Bybelstudie
 • Doopkategese
21
 • VERITAS 1
 • VERITAS 1 + 3
22
 • Seniors (Bergsig)
23
 • TGIF Manne
24
25
 • DERDE LYDENSWEEK
 • PREEKREEKS: 7 KRUISWOORDE
 • NAGMAAL
 • Klassieke Diens (Ouditorium)
 • Deuroffer: Bediening aan Jode
 • Spreekbeurt: Plaasfees
 • Informele Diens (Ouditorium)
 • GLOW Kidz Diens (Saal)
 • @6 Diens
 • Regeneration Groepe
26
 • Kerkraadsvergadering
27
 • VERITAS 3
28
 • VERITAS 1
 • VERITAS 1 + 3