021 976 4106

administrasie@bergsigdv.co.za

Google Kalender Gebeure

Om ‘n item in jou Google kalender te plaas:
Klik op “More Details” en selekteer “More actions”. Kies die relevante Google kalender waarnatoe jy die item wil berg, en klik “Save”.

April 2018

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1
 • DOOP
 • DAG VAN DANKSEGGING EN VEROOTMOEDIGING
 • PAASFEES
 • Klassieke / Informele Diens
 • Deuroffer: Makhatini Sending
2
 • GESINSDAG
3
4
5
6
 • #IMAGINE
 • TGIF Manne
7
 • #IMAGINE
8
 • #IMAGINE
 • Klassieke / Informele Diens
 • Deuroffer: Trans Wêreld Radio
9
10
 • SKOLE OPEN
 • Seniors Bybelstudie
11
12
13
 • TGIF Manne
 • CHARGE
14
15
 • Deuroffer: Gemeenteontwikkeling
 • Klassieke Diens (Ouditorium)
 • GLOW Kidz Diens (Saal)
 • Informele Diens (Ouditorium)
 • @6 Diens
 • Regeneration Groepe
16
17
 • VERITAS 3 Bybelskool begin
 • Doopkategese
18
 • VERITAS 1 Bybelskool begin
 • Beradingskursus begin
 • VERITAS 1 + 3 Bybelskool begin
19
20
 • VROUEKAMP
 • TGIF Manne
21
 • VROUEKAMP
22
 • VROUEKAMP
 • Klassieke Diens (Ouditorium)
 • Deuroffer: Hospitaalbearbeiding
 • GLOW Kidz Diens (Saal)
 • Informele Diens (Ouditorium)
 • @6 Diens
 • Regeneration Groepe
23
24
 • VERITAS 3
 • Seniors Bybelstudie
 • Nuwe lidmaatfunksie
25
 • VERITAS 1
 • VERITAS 1 + 3
26
 • Seniors (Bergsig)
27
 • VRYHEIDSDAG
28
 • Betesda-mark
29
 • Klassieke / Informele Diens
 • Deuroffer: MES Kaapstad
30
 • SKOLE-VAKANSIEDAG