021 976 4106

administrasie@bergsigdv.co.za

Google Kalender Gebeure

Om ‘n item in jou Google kalender te plaas:
Klik op “More Details” en selekteer “More actions”. Kies die relevante Google kalender waarnatoe jy die item wil berg, en klik “Save”.

November 2017

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1
 • KOMMISSIEVERGADERINGS
2
 • KOMMISSIEVERGADERINGS
3
 • TGIF Manne
 • CHARGE
4
5
 • DOOP
 • Deuroffer: Kos vir Kersfees
 • Klassieke Diens (Ouditorium)
 • Informele Diens (Ouditorium)
 • GLOW Kidz Diens (Saal)
 • Aanddiens
 • Regeneration Groepe
6
 • Gebedsvuur
7
 • TGIF Vroue
8
9
 • Dagbestuurvergadering
10
 • TGIF Manne
11
12
 • Deuroffer: Straatwerk
 • Klassieke Diens (Ouditorium)
 • Informele Diens (Ouditorium)
 • GLOW Kidz Diens (Saal)
 • Aanddiens
13
14
 • TGIF Vroue
15
16
17
 • TGIF Manne
18
19
 • BIDDAG VIR BESKERMINGSDIENSTE
 • KUILSRIVIEROPRUIMING
 • Deuroffer: Plaaslike VGK
 • Klassieke Diens (Ouditorium)
 • Gesinsdiens (Ouditorium)
 • Aanddiens
20
 • Kerkraadsvergadering
21
 • TGIF Vroue
 • Doopkategese
22
23
24
 • TGIF Manne
25
 • Betesda-mark
26
 • SERTIFIKAATUITDELING
 • BIDDAG IN AANSLUITING BY WÊRELD-VIGSDAG
 • Deuroffer: Makhatinisending
 • Klassieke Diens (Ouditorium)
 • Informele Diens (Ouditorium)
 • GLOW Kidz Diens (Saal)
 • Aanddiens
27
28
 • TGIF Vroue Afsluiting
29
30
 • Seniors Kersete (Eensgezind)