021 976 4106

administrasie@bergsigdv.co.za

Aktuele sake

Kuberruim: SA onbeskofste! (Sarie.com)

15 Augustusus 2017 HIEROOR PRAAT MENSE Kuberruim: SA onbeskofste! deur SARIE.com-span Suid-Afrikaners = die onbeskofte op die kuberruim met 78

August 18, 2017

UITSPRAAK OOR GODSDIENS OP SKOLE

Die afgelope tyd het die kerk kennis geneem van die CRL se reaksie op onder meer die NG Kerk se kommentaar op die regulering van godsdiens. Die NG Ker

July 28, 2017

Selfdegeslagverhoudings MEDIAVERKLARING: MODERAMEN Nov 2016

Besluit van die moderatuur van Wes-Kaapland oor SGV-besluit van die Algemene Sinode Sedert die afgelope buitengewone vergadering van die Algemene S

November 28, 2016
Selfdegeslag Verhoudings - ATLAS

Buitegewone Algemene Sinode 7-10 Nov

  OP SOEK NA 'N WEG OM SAAM KERK TE WEES 'n Buitegewone Algemene Sinode word van 7-10 Nov gehou waar die saak van verhoudings tussen mense van

September 29, 2016
Nuus - Bergsig Boodskap

Curro Castle Kleuterskool (D.V. 2017)

Voorgenome oprigting van ’n Curro, vroeë-kindontwikkelingsentrum (Kleuterskool), op die terrein van Durbanville-Bergsig NG gemeente AGTERGROND

June 17, 2016

Bergsig: Kerkraad se besluit oor selfdegeslagverhoudings

Die Kerkraad van Durbanville-Bergsig het tydens ’n vergadering op 16 November 2015, die volgende besluite rondom selfdegeslag verbintenisse geneem,

December 4, 2015