021 976 4106

administrasie@bergsigdv.co.za

Aktuele sake

Selfdegeslagverhoudings MEDIAVERKLARING: MODERAMEN Nov 2016

Besluit van die moderatuur van Wes-Kaapland oor SGV-besluit van die Algemene Sinode Sedert die afgelope buitengewone vergadering van die Algemene S

November 28, 2016
Selfdegeslag Verhoudings - ATLAS

Buitegewone Algemene Sinode 7-10 Nov

  OP SOEK NA 'N WEG OM SAAM KERK TE WEES 'n Buitegewone Algemene Sinode word van 7-10 Nov gehou waar die saak van verhoudings tussen mense van

September 29, 2016
Nuus - Bergsig Boodskap

Curro Castle Kleuterskool (D.V. 2017)

Voorgenome oprigting van ’n Curro, vroeë-kindontwikkelingsentrum (Kleuterskool), op die terrein van Durbanville-Bergsig NG gemeente AGTERGROND

June 17, 2016

Bergsig: Kerkraad se besluit oor selfdegeslagverhoudings

Die Kerkraad van Durbanville-Bergsig het tydens ’n vergadering op 16 November 2015, die volgende besluite rondom selfdegeslag verbintenisse geneem,

December 4, 2015

MEDIAVERKLARING: MODERAMEN

Die Moderamen van die Algemene Sinode het van 16-18 November 2015 in Kemptonpark vergader. Die vergadering het in ’n positiewe gees en ’n goeie ge

November 20, 2015

Bergsig: Selfdegeslag Verhoudings

Die onlangse sinodebesluit oor dié saak is wyd in die media gekommunikeer en bespreek. Uiteindelik moet Kerkrade leiding in gemeentes gee rondom die

November 13, 2015