021 976 4106

administrasie@bergsigdv.co.za

Kategese

Juniorjeug Kategese

Die week loods ons glowKIDZ – die kinderbediening se nuwe naam en kenteken. Kategesregistrasie vind 17 & 24 Januarie plaas. Op 24 Januarie begin ons met die indeling van klasse en ons begin met die jaar se eerste tema, naamlik BEGIN.

Op Sondae in die skoolkwartaal is daar Kategese geleentheid vir die volgende ouderdomsgroepe op die volgende tye:

2 – 3 jaar; 10:00 tot einde van die informele diens (Jeuglokaal)
4 – 6 jaar; 10:00 tot einde van die informele diens
Gr 1 – 4; 10:00 tot einde van die informele diens (Saal)
Gr 5 EE III; 10:00 tot einde van die informele diens (Saal)
Gr 6; 10:00 tot einde van die informele diens (Saal)

10:00 kom die voorskoolse kinders tot Gr3 soos gewoonlik na die saal toe tot 10:45 en in die Gr4-6 kinders gaan 10:00 klas toe tot 10:45.

10:45 ruil die twee groepe om.

Die kleintjies gaan dan klasse toe en die groot kinders gaan na die saal.

Enige tyd van 11:10 kan die kleintjies, vanaf Gr. 1 terug na die saal gaan. Die Gr1-6 kinders moet in die saal bly tot die kerk uitkom (so keer ons ook die onnodige in en uit tydens die diens in die kerk).

Die voorskoolse kinders sal in hulle klassie bly tot die ouers hulle daar kom haal.

Om kinders te registreer vir kategese klik hier>>

Seniorjeug – Kleingroep: Sondae 19:00

‘n Kleingroep-stelsel word gebruik. Kategese word nie geskrap nie. Dit word net anders verpak, maar die lering bly dieselfde:

1. Die tradisionele manier van kategese aanbied is vir die moderne jeugbediening oneffektief aangesien dit fokus op ‘n kategeet wat voorbereid na die klas kom en in die klas kom leer (skoolopset).
2. Daar is ‘n behoefte onder die tieners van vandag om in dialoog te verkeer rondom relevante onderwerpe en geestelike diskoers.
3. Kleingroepe bied ‘n informele atmosfeer waar daar informeel oor hierdie sake gepraat kan word en vrae gevra kan word.

Kleingroepleiers kan met hul groepies ooreenkom op ‘n tyd en plek wat vir die groep geleë is om die kleingroep te hou.

Die moontlikheid bestaan dat die meerderheid van die kleingroepe steeds op Sondae bymekaar sal kom. Die kerk sal ook steeds beskikbaar wees vir die groepe wat dit daar sou wou hou.

Om meer inligting te bekom oor die Jeugbediening klik hier>>