021 976 4106

administrasie@bergsigdv.co.za

Kategese

Juniorjeug Kategese

Die kinderbediening bekend as GlowKidz hou elke week in die saal om 10:00 ‘n kinderdiens tydens skoolkwartale.

Op Sondae in die skoolkwartaal is daar Kategese geleentheid vir die volgende ouderdomsgroepe op die volgende tye:

2 – 3 jaar; 10:00 tot einde van die informele diens
4 – 6 jaar; 10:00 tot einde van die informele diens
Gr 1 – 4; 10:00 tot einde van die informele diens
Gr 5 10:00 tot einde van die informele diens
Gr 6; 10:00 tot einde van die informele diens

 

Om kinders te registreer vir kategese klik hier>>

Seniorjeug – Kleingroep: Sondae 19:00

‘n Kleingroep-stelsel word gebruik. Kategese word nie geskrap nie. Dit word net anders verpak, maar die lering bly dieselfde:

1. Die tradisionele manier van kategese aanbied is vir die moderne jeugbediening oneffektief aangesien dit fokus op ‘n kategeet wat voorbereid na die klas kom en in die klas kom leer (skoolopset).
2. Daar is ‘n behoefte onder die tieners van vandag om in dialoog te verkeer rondom relevante onderwerpe en geestelike diskoers.
3. Kleingroepe bied ‘n informele atmosfeer waar daar informeel oor hierdie sake gepraat kan word en vrae gevra kan word.

Kleingroepleiers kan met hul groepies ooreenkom op ‘n tyd en plek wat vir die groep geleë is om die kleingroep te hou.

Die moontlikheid bestaan dat die meerderheid van die kleingroepe steeds op Sondae bymekaar sal kom. Die kerk sal ook steeds beskikbaar wees vir die groepe wat dit daar sou wou hou.

Om meer inligting te bekom oor die Jeugbediening klik hier>>