021 976 4106

administrasie@bergsigdv.co.za

17 Sept DIENS TYD verandering!

17 Sept DIENS TYD verandering!

17 September 2017

Ignoreer die kerkkalender se gebedsdiens van 8:15 asseblief. Die tyd is nou 9:00.

Dié jaar bou ons anders … ons het na binne gekyk, sodat ons weer vars kan kyk na buite.

“As die Here die huis nie bou nie …” Psalm 127
Die Bergsig-huis is deel van God se Koninkryk en ons het gekyk wat dit beteken om aan:

“Die kerk te behoort” en die kerk op te bou soos Nehemia se mense die muur help bou het. Nehemia het sonder ophou gebid. Hy het biddend gewerk en al werkend gebid. God se
huis bestaan nie net uit
leiers en individue nie, maar uit mense wat saam volhard in die geloof en die dienswerk van God. Ook dink ons na oor die nuwe gebod wat ons gekry het: “Julle moet mekaar liefhê … Daaraan sal almal weet dat julle dissipels van My is” (Joh. 13 : 34-35). Omdat Christus ons vrygemaak het staan ons vas onder die nuwe vryheid. Ons liefde gaan oor tot dade.

EN DIT IS WAT ONS GAAN BELEEF OP
17 Sept. in ons eie kerk, MAAR weet jy ooit wat Bergsig alles doen en waar ons betrokke is?