RESPEK
hozontal_spacer

Welkom by Durbanville-Bergsig

Bergsig verheerlik Jesus Christus, die Lig vir die wêreld
Kom skyn saam as Sy ligdraers.

Eredienstye in skoolkwartaal en KATEGESE

8:15 Klassieke diens
10:00 Informele diens
19:00 Regeneration diens (Tieners)

Volg kalender vir erediens- en kategesetye oor langnaweke en vakansietye.

Koninkrykbestuursveldtog 2014

thumbnail_87

DIE HERE VOORSIEN - Hierdie tydlose boodskap ervaar ons telkemale in die Bybel deur opgetekende verhale. Ons kyk na ses epiese verhale uit die Bybel om te leer hoe om God te vertrou as Voorsiener. 

Kom ons laat toe dat die Here in  dié tydperk ’n pad met ons stap waar Hy ons opnuut wys en uitdaag dat ons op Hom kan vertrou.

Dit begin deur te glo dat God altyd voorsien en sorg elke dag.

Die doel van die veldtog is om opnuut te ontdek hoe goed die Here vir ons sorg, asook hoe om uit dankbaarheid elke dag vir Hom te lewe.

VELDTOGPROGRAM:

26 Okt. Quintus Heine: Opgehef uit Joh 3 : 1-17 (My hoop vir die toekoms)


Artikel 1 stemproses

Die Kerkraad het tydens ’n kerkraadsvergadering gehou op Maandag 13 Oktober 2014 besluit om die instemming van die gemeente te verkry vir die Kerkraad se voorstel dat die nuwe Artikel 1 van die Kerkorde by die volgende kerkraadsvergadering goedgekeur word.

Voorgestelde Nuwe Artikel 1:

1. Die Nederduitse Gereformeerde Kerk is gegrond op die Bybel as die heilige en onfeilbare Woord van God.
2.1 Die leer wat die Kerk in ooreenstemming met die Woord van God bely, word verwoord in die ekumeniese belydenisse, naamlik die Apostoliese Geloofsbelydenis, die Geloofsbelydenis van Nicea en die Geloofsbelydenis van Athanasius; en die Drie Formuliere van Eenheid, naamlik die Nederlandse Geloofsbelydenis, die Heidelbergse Kategismus en die Dordtse Leerreëls.
2.2 Die Belydenis van Belhar is deel van die belydenisgrondslag van die Kerk, op so ’n wyse dat daar ruimte is vir lidmate, ampsdraers en vergaderinge wat dit as in ooreenstemming met die 3Woord van God bely, sowel as vir lidmate, ampsdraers en vergaderinge wat dit nie as ’n belydenisskrif onderskryf nie.
3. Die Kerk aanvaar dat haar roeping om haar geloof te bely, altyd geld en dat ’n uitbreiding van haar belydenisgrondslag sonder dwang geskied.

Die belydende lidmate van die gemeente word opgeroep om per stembrief hulle instemming (of teëstem) met die besluit van die Kerkraad te betuig.

Die stemproses behels die volgende:

Lidmate kan op die Sondae vanaf 26 Oktober 2014 ’n stembrief ontvang en stem. Lidmate moet hulleself vooraf identifiseer met behulp van ’n geldige ID dokument of rybewys alvorens hulle die stembrief in die stembus kan plaas.  Stemming vind in die binnehof plaas voor, na en tussen oggenddienste.  

Gedurende die week kan lidmate ook stem tydens kantoorure  (08:00 – 14:00) by die ontvangstoonbank.
Die stembusse sluit op Sondag 16 November 2014 om 11:30 waarna die stemme getel sal word.

Volledige inligting is by die Kerkkantoor beskikbaar. Vir meer inligting klik ookhier.

Geloofsgelofte-Offer-projek 2014/2015

Een van die doelwitte van die Uitreik-bediening is dat deelname deur gemeentelede aan die Geloofsgelofte-offer-projek elke jaar sal groei en dat al Bergsig se lidmate mettertyd sal hande vat rondom die Geloofsgelofte-offer-projek. Vele Bergsig lidmate ondersteun  alreeds die GGO-projek deurlopend jaarliks vir 17 jaar sedert die ontstaan daarvan in 1997, terwyl ander nog aarsel. 

Die GGO-brosjure gee vir u die nodige agtergrond van 33 geregistreerde Bergsig-uitreikprojekte, sowel as ander instansies wat tans finansieel deur Bergsig ondersteun word.   Die volle GGO-inkomste word aangewend ter finansiële ondersteuning van uitreik-projekte / Koninkryksinstansies.  
 
Om meer te lees klik hier.

2014 KALENDER

thumbnail_61

Vind die 2014 kerkkalender hier. Kry gerus joune by die kerkkantoor. 

Om dit op die web te vind klik hier.

Gallery


NuusBrief

hozontal_spacer